OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Dette har vi gjort

Fram til 2021 har vi bygget:

  • 16.035 meter ny vei 
  • 16.007 meter fortau, både med og uten sykkelfelt
  • 49 bussholdeplasser
  • 9 rundkjøringer
  • 9 planskilte kryssinger for myke trafikanter

 

Andre gjennomførte prosjekter i Bypakken:

Andre gjennomførte prosjekter i Bypakken:
Hvor? Hva?
Riksvei 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset Etablering av vei
Riksvei 80 Gang- og sykkelveg – undergang ved Hunstadsenteret
Riksvei 80 ved jernbanen Ny rundkjøring
Storgata Gågate og utbedring av kryss mellom Storgata og Hålogalandsgata
Prinsens gate mellom Bankgata og Professor Schyttes gate Trafikksikkerhetstiltak, blant annet innsnevring og heving av kryss, fjerning av parkeringsplasser inn mot kryssene, oppgradering av belysning og tiltak ved fotgjengerfelt
Rundt skolene Trafikksikkerhetstiltak
Lyngveien–Hestehovveien Ny vei
Jensvolldalen Fortau og jernbanekulvert
Fra krysset ved riksvei 80 og langs Hagebyen Etablering av fortau
Bamseveien, fra Mørkvedmarka skole til parkeringsplass Gang- og sykkelvei
Alstadveien Fortau, gang- og sykkelvei mellom skolene
Krysset Kleivaveien X Junkerveien Oppstramming av kryss og merking av gangfelt
Sivert Nielsens gate Etablering av fortau
Ole Reistads vei Fortau langs skolevei
Kleivaveien, fra jernbaneovergangen til Stordalshallen Etablering av fortau over utløpet for jernbanetunnelen
Hestdalen–Sørstrupen Etablering av sti-/sykkel-/skitrase
Junkerveien Etablering av gang- og sykkelvei
Bankgata, fra Sjøgata til Hålogalandsgata Oppgradering av fortau med ledelinjer, opphøyd gangfelt, hvilebenker og belysning. Trygge overganger, blant annet til Bankgata skole
Hunstadringen, fra Mørkvedveien til Bodin Videregående skole Fortau langs Hunstadringen
Hernesveien Utvidet fortau langs Olav V gate til Moloveien. Beplantning og fjerning av parkeringsplasser
Fjellveien ved kryss Solliveien Universell utforming av busstopp
Ringveien ved kryss Fjellveien Universell utforming av busstopp
Ramnflogveien Universell utforming av busstopp
Junkerveien ved kryss Mellomåsveien Universell utforming av busstopp
Thalleveien ved Nordland psykiatriske sykehus Universell utforming av busstopp
Fjellveien ved kryss Ramnflogveien-Slettvollveien Bedre sikt for buss ved utkjøring i Fjellveien
Saltstraumen skole Nytt busstopp og vareleveringssone
Myrvollveien Fortau
Ragnar Schjølvergs vei Gjerde
Fenes fra Stormyrkulveien til Støver skole Etablering av fortau
Bodøsjøveien ved Bodøsjøen skole Universell utforming av busstopp
Tverlandsveien Etablering av fortau
Hulderveien Tilrettelegging for bussens fremkommelighet. Bort med flaskehalser
Hulderveien Etablering av nye fortau
Greisdalsveien Tilrettelegging for bussens fremkommelighet. Bort med flaskehalser
Greisdalslia busstopp Universell utforming av busstopp
Bodøsjøveien ved Garnveien (Blokkan busstopp): Universell utforming av busstopp
Fjellveien mellom Nordstrandveien og Årnesveien Etablering av nytt fortau
Hunstadringen–Galnåsmyra til Hunstad ungdomsskole Etablering av nytt fortau
Gamle riksveg fra Bodøsjøveien til Bodin kirke Tilrettelegging for gående. Trafikksikkerhetstiltak
Vollveien ved Vollsletta sykehjem Universell utforming av busstopp
Kongens gate ved sykehuset (begge retninger) Universell utforming av busstopp
Dronningens gate ved kollektivterminalen (retning vest) Universell utforming av busstopp
Kudalsveien ved Rakleveien Universell utforming av busstopp
Hålogalandsgata ved rundkjøring Gamle Riksvei Universell utforming
Gamle riksvei ved Herredshuset Universell utforming av busstopp
Mørkvedmarka skole Universell utforming
Skavdalsveien ved kryss Tranebærveien (snuplass) Tilrettelegge for buss
Gamle riksvei Oppgradering av gata for alle trafikantgrupper. Nye universelt utformede busstopp
Infrastrukturtiltak på holdeplasser Skilt, ny design, informasjonsskjermer m.m.
Krysset Kleivaveien X Årlokkveien (snuplass) Tilrettelegging for buss
Mørkvedveien (Studentparken busstopp) Nyetablert busstopp

Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune