OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 834 Mælen

Rundkjøring, bolig- og industriområde, by og fjord i bakgrunnen - Klikk for stort bildeVi har bygget rundkjøring og bedre forhold for buss og myke trafikanter. Odd-Marvin Jørgensen, Statens vegvesen

Krysset Nordstrandveien/Burøyveien i Bodø har høy trafikk. Før utbyggingen var det dårlig sikt, og krysset ble ofte opplevd som en flaskehals. 

Etter ombyggingen er det blitt bedre sikt og lavere fart inn mot krysset. Det gir bedre trafikkavvikling og tryggere ferdsel for alle trafikantgrupper. 

  • Det er bygget rundkjøring med tre armer
  • Trafikk til Burøya fra sentrum og rv. 80 går utenom den nye rundkjøringen
  • Det nye krysset gir dermed mindre trafikk i Nordstrandveien
  • På oversiden av rundkjøringen har vi bygget ny bussholdeplass
  • Bussen har et eget felt utenom rundkjøringen, for å få smidigere passering
  • Det er bedre forhold for de som sykler og går
  • Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2022
Vegkryss i bolig-/industriområde, fjord og by i bakgrunnen - Klikk for stort bildeMælenkrysset før ombygging Odd-Marvin Jørgensen, Statens vegvesen
Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune