OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ny riksveg 80 med tunnel

Riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset var preget av redusert framkommelighet, dårlig avvikling i kryssene, mange trafikkulykker, vanskelige forhold for gående og syklende, samt et dårlig bomiljø. Kollektivandelen i Bodø var lav, og bussen slet med de samme køproblemene som biltrafikken.

Med ny firefelts veg, tunnel og gang- og sykkelvegsystem er trafikksikkerheten, framkommeligheten og bomiljøet blitt bedre. Området ved Elveparken er blitt et meget populært turområde, i trygg avstand fra øvrig trafikk. 

 

 • Ny firefelts riksveg 80 på strekningen Hunstadmoen–Thallekrysset
 • Strekningen er 5,5 km lang og inkluderer Bodøtunnelen på 2,8 km
 • Olav V gate fra Bodøelv til kryss ved Gamle Riksvei er utvidet til fire kjørefelt og større rundkjøringer.
 • Undergang for myke trafikanter vest for rundkjøringen Olav V gate / Gamle Riksvei.
 • Fra Bodøelv til Thallekrysset bygges det sykkelveg med fortau
 • Bodøelvkrysset er bygget om til to rundkjøringer. Myke trafikanter krysser under biltrafikken. 
 • Stien i Elveparken går under riksvegen, og vi har fått en sammenhengende sti fra marka ned til sjøen
 • Det er bygget et større parkeringsområde ved Bodøelv, med bedre tilgang til marka for flere
 • Området under bruene ved Elveparken er et grønt område med belysning og sitteplasser
 • Det er bygget bruer over Bodøelva
 • En rundkjøring på Stormyra ble flyttet nærmere Bodøelv
 • Hålogalandsgata går nå på bru over riksvegen. Den er knyttet sammen med Kirkeveien og Junkerveien i en ny rundkjøring. Brua har sykkelveg med fortau. 
 • Thallekrysset var lyskryss, men er nå en rundkjøring med to underganger. 
Forefelts vei mot to tunnelinnganger. Flere skilt. Boligområde. - Klikk for stort bilde
Inne i tunnel, to felts vei, havarinisje der det står to biler - Klikk for stort bilde
Vegsystem i byområde - Klikk for stort bilde
Rundkjøring og underrgang i byområde - Klikk for stort bilde
Rundkjøring i byområde - Klikk for stort bilde
Planting til grøntområde ved et veikryss - Klikk for stort bilde
Veisystem i en anleggsperiode. Byområde. Foto. - Klikk for stort bilde
Veianleggsområde i by. Foto. - Klikk for stort bilde

 

Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune