OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hunstadringen og Hunstadveien

Her ferdigstilles arbeidet i Hunstadringen/Hunstadveien.  - Klikk for stort bildeHer ferdigstilles arbeidet i Hunstadringen/Hunstadveien november 2022. Per Inge Johnsen/Bodø kommune.

Den gamle gang- og sykkelveien langs Hunstadveien var i dårlig forfatning og det var et sterkt behov for oppgradering. Hunstadringen manglet blant annet fortau – nå er det bedre tilpasset alle som ferdes der.

Dette prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge for tryggere ferdsel for kollektiv-, bil-, gang- og sykkeltrafikk.

  • Det er etablert 6 kantstopp og 3 busslommer
  • Veibelysningen med tilhørende anlegg er byttet ut på hele strekningen
  • Det er etablert 860 meter med gang- og sykkelvei og fortau langs Hunstadveien
  • Langs Hunstadringen er det etablert 680 meter med nytt fortau
  • Utbedringen av krysset mellom Hunstadringen og Hunstadveien har vært spesielt viktig for tryggere og mer oversiktlig framkommelighet. For å redusere høydeforskjeller har krysset blitt senket, og veien fra vest blitt hevet
  • Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2022
Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune