Større tekst

Dette er
Bypakke
Bodø

Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem både for de som kjører, tar buss, sykler og går. 

Bypakken er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Pakken har mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier. Dette løftet skal betales i et spleiselag mellom det offentlige og bilistene.  

 

Les Bypakke Bodø avisa

 

 

 

 

 

 

Jernbanespor -
Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no