OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Trefeltsvegen

Skisse viser Grønnåsenkrysset, med sykkelveg, fortau og gangbru, slik det er forklart i teksten.  - Klikk for stort bilde

Prosjektet omfatter ombygging av 2,6 km 3-feltsveg mellom Hunstad og Bodøelv til 2-feltsveg med parallell sykkelekspressveg og fortau.

I prosjektet inngår og ei gang- og sykkelbru over en trafikkert kommunal veg. Prosjektet skal legge bedre til rette for gående og syklende og for høyere og jevnere fart for syklister. Tiltaket skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å velge sykkel framfor bil.

Rv. 80 Hunstadmoen–Bodøelv er hovedvegsambandet mellom Bodø sentrum og store boligområder øst for byen. Potensialet for å øke bruk av sykkel og redusert bruk av bil er betydelig i dette området.

Bedre tilrettelegging for kollektiv med større busslommer og bedre tilrettelegging for brukerne inngår også i prosjektet. To lommer flyttes til motsatt side av lyskryss.

Reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i 2020.

Kontaktperson

Prosjektleder, Statens vegvesen
Arild Hegreberg
Telefon: +4791816478
Epost: arild.hegreberg@vegvesen.no

Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune