OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Mål for bypakken

Bypakke Bodø skal videreutvikle Bodø som en attraktiv by ved å fremme en effektiv, miljøvennlig og trygg transport. Dette gjøres ved ny og trafikksikker innfartsveg til Bodø, i tillegg til å tilrettelegge for gående, syklende og kollektivreisende. 

Prosjektporteføljen blir utvidet med tiltak for gående, syklende og kollektivreisende gjennom fase 2 av pakken. 

Hovedmål 

  • Fortsette utviklingen av en tett bystruktur som gir mindre behov for transport og reduserer bruken av bil. 
  • Prioritere tiltak og løsninger som fremmer trafikksikkerhet og øker bruken av miljøvennlige transportformer.
  • Styrke Bodøs knutepunkt i det nasjonale og regionale transportnettet for gods og personer, ved å etablere og videreutvikle et trygt og effektivt hovedvegsystem. 
  • Etablere et felles finansieringsgrunnlag og virkemiddelsett for gjennomføring av nødvendige tiltak. 

Andre målsettinger 

  • Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst 50 %.
  • Tallet på personer som går, sykler eller bruker kollektiv skal være minst 21 % av trafikantene.
  • Personer som er sterkt plaget av vegtrafikkstøy skal reduseres med 25 %. 
Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune