OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Utvidelse av Bypakke Bodø vedtatt

Monika Sande, Unni Gifstad og Ida Pinnerød. utendørs. - Klikk for stort bildeFylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Unni M. Gifstad og ordfører Ida Pinnerød ser fram til å jobbe videre med Bypakke Bodø fase 2. Utbedring av Sjøgata er en viktig del av prosjektet. Foto: Ine Hilling/Statens vegvesen Ine Hilling/Statens vegvesen

Regjeringen la i februar fram forslag om å utvide Bypakke Bodø med 1,1 milliarder kroner. I dag ble forslaget vedtatt i Stortinget.

– Nå kan vi starte bygginga av det vi har planlagt i flere år. Nå er pengene bevilget. Det er veldig godt å ha den offisielle bekreftelsen på plass, sier ordfører Ida Pinnerød som er leder for styringsgruppa for Bypakke Bodø.

Når prosjektene står ferdige vil Bodø ha et langt mer innbydende bymiljø som er lagt opp med trafikksikkerhet for alle trafikanter i fokus.

– Stadig flere får opp øynene for den gode og fremtidsrettede byen. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Unni M. Gifstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Sjøgata først

Trefeltsveien vil bli veldig godt tilrettelagt for de som går og sykler, Sjøgata blir Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass og betydelig oppgradering av Nordstrandveien er noen av prosjektene.

Det som først settes i gang og vises tydelig i byen er utbedringen av Sjøgata.

Kollektivstyrking

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, er også glad.

– Dette er et helt nødvendig løft for Nordstrandveien, en sterkt trafikkert fylkesveg gjennom tett bebyggelse med både næringsbygg og boliger. I tillegg til trafikksikkerhetsperspektivet vil vi også få en betydelig bedre trafikkflyt langs denne strekningen.

Sande påpeker at bypakken også vil være med å løfte kollektivtransporten i fylkeshovedstaden.

– Dette handler også om det grønne skiftet. Vi må få enda flere til å benytte seg av kollektive løsninger. I Bodø er potensialet stort for å få opp andelen bussbrukere, påpeker Sande. 

DETTE ER DE STORE PROSJEKTENE I FASE 2:

HÅLOGALANDSGATA:

• Blant annet legge til rette for elektriske busser, etablere holdeplasser for leddbusser, tilrettelegging og merking av snarveier. Oppgradere hele den nedslitte gata til dagens standardkrav.

SJØGATA:

• Egne lommer for parkering utenfor kjørefelt og med buffer mot myke trafikanter. Separat veianlegg for syklister og fotgjengere. Nord-Norges første nullutslipps anleggsplass.

NORDSTRANDVEIEN:

• Sykkelvei med fortau på den ene siden og fortau på den andre. Nye busstopp med bedre tilkomst.

RIKSVEI 80 TREFELTEN (HUNSTADMOEN – BODØELV):

• Ombygging av dagens trefelt mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Tre kjørefelt blir til to. Det siste blir sykkelvei med fortau, samt nye busstopp.

RIKSVEI 80 THALLEKRYSSET – SNIPPEN – JERNBANESTASJONEN:

• Blant annet sykkelvei med fortau fra Thallekrysset til Snippen/Dronningens gate og videre til jernbanestasjonen.

RIKSVEI 80 MØRKVED – HUNSTAD ØST:

• Oppgradering av eksisterende vei, Bertnes-rundkjøringen og kryssutbedringer. Mulig ny arm mot Mørkvedlia og busslomme. Løse utfordringer rundt fremkommelighet og krysningspunkt veg/jernbane og tilrettelegge kollektivholdeplasser.

  • Bypakke Bodø fase 1 og 2 har totalt en ramme på 4,5 milliarder kroner. Rammen for fase 2 er 1,1 milliarder kroner.
  • Bypakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.
Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune