OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skal bruke 6 millioner på tryggere skolevei

Statlige midler sørger for belysning til skolebarna.

Voksen mann og to damer i et vegkryss, biler i bakgrunnen. Ser mot kamera. Foto. - Klikk for stort bildeOdd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø; Lise Henriette Rånes, fylkesråd for utbygging og eiendom, sammen med Unni M. Gifstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Thor-Wiggo Skille, Nordland fylkeskommune

Nå er det klart at Bodø får ca. 15 millioner kroner i tilskuddsmidler fra Samferdselsdepartementet.

Dette er tredje året på rad at Bodø har blitt tildelt statlige tilskuddsmidler. 

En forutsetning for tildelingen er å ha en etablert bypakke og forpliktelser om å følge opp nullvekstmålet for persontransport med bil. Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

– Det er jo positivt at Bodø får et engangsbeløp også i år for å legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet ved å styrke satsingen på kollektiv, sykling og gange, sier ordfører Odd Emil Ingebrigtsen.

Lys på skoleveiene

Tilskuddet fra 2022 og 2023, som begge også var på 15 millioner, har allerede gitt synlige resultater i byen. Prioriteringslisten for pengene som blir tildelt i 2024 er som følger:

  1. Tryggere skolevei: 6 millioner kroner.
  2. Tiltak på Snippen (Bedre flyt for buss i krysset. Kantstein, merking og skilting): 3 millioner kroner.
  3. Mørkved bydel fase 2 (gjøre Mørkved til en gåvennlig bydel): 4 millioner kroner.
  4. Oppgradering av gange- og sykkelnettverk (mindre tiltak): 2 millioner kroner.
     

Skoleveiene fra og med Hunstad barneskole og til sentrum har blitt kartlagt, med fokus på belysning og sikre overganger. Midlene vil bli fordelt utover flere områder i byen. Hvilke konkrete prosjekter som blir tatt med vurderes fortløpende utover våren.

– For lite, for sent

Nordland fylkeskommune setter også pris på tilskuddet, men er tydelige på at dette er som smuler å regne i forhold til de byene som får milliarder fra staten i såkalte byvekstavtaler til samme formål.

– Ett lite engangsbeløp til Bodø som kommer sent på året gir ikke forutsigbarhet eller mulighet for satsing over tid sier, fylkesråd for utbygging og eiendom Lise Henriette Rånes. 

Både Nordland fylkeskommune og Bodø kommune ønsker seg en mer langsiktig avtale med Staten og langt større tilskudd til satsing på klimavennlige løsninger i Bodø by. 

Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune