OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

PK Strøm AS skal bygge Nordstrandveien 

PK Strøm AS er valgt som entreprenør til en større oppgradering av fylkesveg 834 Nordstrandveien. Nå skal det bygges sykkelveg, fortau, bedre busstopp og bedre vei. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø. 

Gate med bil og sykkelfelt med syklist.  Mennesker på fortau. Næringsbygg og bolighus. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeNordstrandveien mot Mælen. Illustrasjon: Multiconsult

Etter anbudskonkurranse har saltdalsfirmaet PK Strøm AS fått oppdraget med ombyggingen av fylkesveg 834 gjennom Rønvik. Kontrakten er på om lag 140 millioner kroner inklusiv mva.  

Fylkesråd og medlem i styringsgruppa for Bypakke Bodø, Lise Henriette Rånes, gleder seg stort over at det nå blir stor aktivitet i Nordstrandveien. 

– Prosjektet i Nordstrandveien handler først og fremst om å gjøre forholdene bedre for de som sykler, går og tar buss. Dette er i tråd med bypakkens mål om å prioritere tiltak som fremmer trafikksikkerhet og øker bruken av miljøvennlige transportformer, argumenterer Rånes. 

Ikke minst er Rånes glad for at prosjekter som dette tilfaller regionale aktører – en relativt stor kontrakt til et firma i Salten. 

– Vi ønsker jo at det skal være mulig for lokale og regionale entreprenører å kunne konkurrere om våre prosjekter. Da er det hyggelig at de også når opp når kontraktene tildeles, underbygger Rånes. 

Starter med Tjeldberget–Mælen 

Planen er at hele den 1300 meter lange Nordstrandveien mellom Rønvikveien og Mælen skal bygges om de neste årene. I første omgang handler det om strekningen fra Tjeldberget til Mælen.   

Det skal bygges:   

  • Sykkelvei med fortau på vestsiden (sjøsiden) av veien. Syklister kan sykle i begge retninger. 
  • Fortau på motsatt side. 
  • Bedre bussholdeplasser med kantstopp/busslommer og busskur. 
  • En vei med mer gatepreg   
     

 – Nordstrandveien er svært nedslitt og trenger en skikkelig oppgradering. Det vi bygger nå skal bli en tryggere strekning med høyere standard og større gatepreg – innbydende både for små og store trafikanter, naboer og næringsliv, sier prosjektleder Roar Hunstad i Nordland fylkeskommune, som er byggherre for dette prosjektet.  

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. 

Strekningen Tjeldberget–Rønvikveien, inkludert ny bru over jernbanen, skal bygges etter at Tjeldberget–Mælen er ferdig.  Denne blir lyst ut som en egen entreprise senere.    

Anleggsstart etter ferien  

Arbeidene i Nordstrandveien vil starte fra Tjeldberget og gå i retning Mælen.   

– Dato for byggestart er ikke satt, men etter tilrigging regner vi med å være godt i gang fra høsten. Byggeaktivitet i tettbygde strøk med gjennomgangstrafikk er alltid krevende. De som bor, arbeider og ferdes i denne delen av Rønvik vil få anleggsaktiviteten tett på. Det skal vi ha med oss hele veien. Vi kommer med mer informasjon når PK Strøm har skissert en nærmere plan for gjennomføringen, avslutter prosjektleder Roar Hunstad i Nordland fylkeskommune.   

Les mer om prosjektet i Nordstrandveien og meld deg på nyhetsbrev

Vann- og avløpsanlegget samtidig  

Parallelt med utbyggingen skal Bodø kommune utbedre vann- og avløpsanlegget i Nordstrandveien og enkelte sideveier.  Arbeidet koordineres med utbyggingen.  

Etter planen vil byggetida for strekningen Tjeldberget–Mælen, inklusive arbeidene med vann- og avløp være 2 ½- 3 år.   

Prosjektet i Nordstrandveien er en del av Bypakke Bodø fase 2, som ble vedtatt av Stortinget i 2022.    

Reguleringsplanen for Nordstrandveien ble vedtatt av Bodø kommune i 2018.   

Krysset på fv. 834 i Mælen ble bygd i 2021–2022, også som en del av bypakken. 

Fv. 834 Nordstrandveien

Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune