OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Rv. 80 Bertnes–Hunstad øst

Rv 80 Hunstadsenteret i Bodø.JPG - Klikk for stort bilde Irene R. Skaue/Statens vegvesen

Prosjektet består av flere ulike tiltak på rv. 80 mellom Hunstad øst og Bertnes.

Strekningen ligger i forlengingen av dagens 4-feltsveg østtover fra Bodø. Prosjektet skal bidra til bedre framkommelighet for kollektivtrafikken og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, uten å utvide til 4-feltsveg.

Aktuelle tiltak er ombygging av rundkjøring på Bertnes, oppgradering av busslommer langs rv. 80, samling av avkjøringer i kryss, nytt gang- og sykkelsamband over jernbanen nær Mørkvedhallen, samt andre tiltak innenfor strekningen som bidrar til å gi bedre måloppnåelse for bypakken.

Bypakke Bodø sin styringsgruppe gjør endelig prioritering av tiltak innenfor den økonomiske ramma og målsettingene. Prosjektet ble endret fra 4-felts veg til 2-felts veg etter KS2-behandlinga av pakka.

Forprosjekt som grunnlag for ny regulering er under utarbeidelse.

Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune