OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Gående, syklende, trafikksikkerhet og miljø

Bildet er tatt av en gang- og sykkelvei i Bodø sentrum. På hver side av fortauet sitter en person på kne. De to personene holder et målebånd mellom seg, som de ser på.  - Klikk for stort bildeTo studenter måler bredden av gang- og sykkelveien i Bodø sentrum, som del av å kartlegge graden av universell utforming. Per-Inge Johnsen/Bodø kommune

I fase 2 av bypakken satses det på tiltak rettet mot gående, syklende, trafikksikkerhet og miljø. Eksempel på slike tiltak kan være å styrke belysning på gang- og sykkelveier, bedre skilting og merking av veier, forbedring av sikt, eller å gjøre krysningspunkter for syklende og gående tryggere.

Innspill fra innbyggere

Bypakke Bodø har bedt kommunens innbyggere om å gi innspill til hvilke tiltak de mener bypakken burde prioritere med tanke på gående, syklende, trafikksikkerhet og miljø.

En arbeidsgruppe er nå i gang med å vurdere og prioritere innspillene. En endelig liste over prioriterte tiltak blir presentert i løpet av 2023. 

Logoer for samarbeidende parter i Bypakke BodøLogo til Bodø kommuneLogo til statens VegvesenLogo Nordland fylkeskommune