Større tekst

Vi er i gang! 

Bypakken ble behandlet i Bodø bystyre og Nordland fylkeskommune i juni 2011. Stortinget vedtok prosjektet i november 2014. 

 

Vi har allerede fått på plass en del av prosjektene, som kollektivtrasé i Gamle Riksvei, trafikksikkerhetstiltak rundt flere skoler, sykkeltrasé fra Hunstad til Stille Dal, en del nye bussholdeplasser og et nytt linjesystem. Vi har bygd om rv. 80 ved Hunstadsenteret, der det også er blitt undergang for myke trafikanter. Olav V gate er utvidet til fire felt mellom Bodøelv og Gamle Riksvei. Begge rundkjøringene er blitt større og vi har bygd undergang for myke trafikanter.

 

Vegprosjektene i pakken startet i februar 2015. Det ene tunnelløpet skal etter planen stå ferdig høsten 2018, og det andre noen måneder senere. I denne tida bygger vi også kryssene vest for tunnelen.


Bypakke Bodø gjennomføres fram til ca. 2022. 

Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no