Større tekst

Plan for

trafikksikkerhet 

Det er definert fire satsingsområder i Bodø kommune sin trafikksikkerhetsplan:

 

  • Satsing på gående og syklende

  • Trafikksikkerhet rundt skolene - trygge soner

  • Trafikksikkerhet som en del av kommunens arbeid med helse, miljø og sikkerhet

  • System for varsling og oppfølging av trafikkfarlige punkter i kommunen

 

 

 

Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no