Større tekst

Mer enn vei

Bypakke Bodø har mer enn hundre tiltak innenfor tre hovedsatsingområder.

 

  • Vegprosjekter
  • Prosjekter for kollektivtransport
  • Prosjekter for myke trafikanter og sikkerhet

 

Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no