Større tekst

Sykkelplan

I sykkelplanen for perioden 2010-2013 er hovedmålet å styrke sykkelens rolle som transportmiddel og at det skal være attraktivt og trygt for alle å sykle.

 

Sykkelvegnettet  er inndelt i 6 hovedruter og 16 lokale ruter. Hovedrutene er direkte ruter mellom viktige målpunkt og følger i hovedsak hovedvegnettet for biltrafikken. De lokale rutene server områdene mellom hovedvegnettet, men de kan også være alternative ruter til hovedvegnettet.

 

I handlingsplanen foreslås fysiske tiltak langs rutene der det er behov for utbedring og mer trafikksikre løsninger. Handlingsplanen omfatter også sykkelparkering, drift/ vedlikehold og skilting/sykkelveivisning.

 

 

 

 

 

Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no