Mindre tekst

Dette er

Bypakke Bodø  

 

SÅ ER VI I GANG ... med Bypakke Bodø; den største samferdselssatsingen i regionen noensinne. For 2,9 milliarder (2015-) kroner får vi ny innfartsvei til Bodø - du skal kort og godt slippe å stå i kø på riksvei 80. I tillegg får vi et bedre busstilbud, gang- og sykkelveier og mange trafikksikkerhetstiltak som vil merkes. Bypakke Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. 


Om få år ville man kunne gå like fort til Hunstad som å kjøre riksvei 80 i rushtiden. Det var en av vurderingene som lå til grunn da arbeidet med bypakken tok fart for alvor. Med andre ord; det var tvingende nødvendig å gjøre noe for å unngå fullstendig kork på trefeltsveien. Og svaret ble Bypakke Bodø med vei, kollektiv, og trafikksikkerhet som innhold.

Tunnel i to løp
Det bygges ny firefelts vei fra Hunstadmoen til Thallekrysset, og i dette inngår det en tunnel i to løp fra Hunstadmoen til Bodin Leir – en strekning på 2,8 kilometer. Folk i Bodø kommer til å merke en aktiv byggefase som skal vare i fire til fem år. Det kan bli mer kø i visse perioder, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Mer enn bare vei
Til kollektivtransport er det satt av 216 millioner kroner, og i tillegg har Nordland fylkeskommune bevilget 60 millioner kroner til et bedre busstilbud i fylkeshovedstaden. Mye av dette er allerede satt ut i livet og har blitt godt mottatt. Det er å håpe at de mange trafikksikkerhetstiltakene får samme positive mottakelse. Når det skal brukes 515 millioner kroner til gang- og sykkelveier og om lag 100 andre tiltak, kommer det til å merkes. Av tiltakene kan vi nevne kollektivgata som er på plass, og ikke minst oppgradering av andre sentrumsgater. Det samme gjelder bygging av gang- og sykkelveier.

En ny tid
I femårsperioden vi er inne i, investeres det over 16 milliarder kroner i Bodø. Nesten tre av disse milliardene brukes i Bypakke Bodø. Bypakken kommer til å ta Bodø og Salten inn i en ny tid. Og framskrittet hadde ikke vært mulig uten et spleiselag mellom bilistene og det offentlige.

 

 

 

Bodø, mars 2015,
Styringsgruppa for Bypakke Bodø
Ordfører Ole H. Hjartøy, fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen, rådmann i Bodø kommune Rolf Kåre Jensen og regionvegsjef i Statens vegvesen; Torbjørn Naimak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no