Du er her:

Økonomi

Rammen for Bypakke Bodø er 3,272 milliarder kroner (alle tall i 2017-kroner)

Slik finansieres Bypakke Bodø

Statlige midler   639
Nordland fylkeskommune*     53
Bodø kommune   216
Bompenger 2364
Sum 3272

* Ekskl. tilskudd på 60 mill. til økning i kollektivtilbudet

Slik brukes pengene

  • 2,48 milliarder til tiltak på riksveg 80
  • 531 millioner til tiltak rettet mot gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø
  • 223 millioner til kollektivtiltak. I tillegg har Nordland fylkeskommune bevilget 60 millioner til økning i kollektivtilbudet.
  • 32 millioner til etablering av bomstasjoner.