Du er her:

Lettere uten egen bil

Stadig flere tar bussen i Bodø. Omlegging til nytt kollektivsystem har gjort det enklere og mer oversiktlig å reise kollektivt. Kommende utbygginger i bypakken vil medføre ytterligere forbedret fremkommelighet og redusert reisetid.

Omlegging til nytt kollektivsystem høsten 2012 har vært en suksess. Antall kollektivreiser har så langt økt med 22 %, eller mer enn 200 000 reiser.

Dette gjøres 

  • Nye kollektiv –traséer er allerede på plass og flere kommer 
  • Bygging av flere universelt utformede holdeplasser
  • Fremkommelighet for kollektivtrafikken skal forbedres; blant annet ved bussprioritert kryssing (innføre trafikklys som skifter til grønt når bussen ankommer krysset) av ett eller flere lyskryss.

Ambisiøse mål

I henhold til mål knyttet til kollektivtrafikken i Bypakke Bodø er ambisiøse. Det fastsettes her at andelen av de som går, sykler eller benytter kollektivtransport skal være på 21 % og at antall passasjerer skal fordobles ift. hva det var ved oppstart. Videre at klimagassutslippene i Bodø skal være lavere enn ved oppstart i 2012.

Det jobbes også med ny teknologi knyttet til billettprodukter og sanntid. Dette vil bidra til ytterligere attraktivitet og tilgjengelighet for de kollektivreisende.

I Bypakke Bodø investerer Nordland fylkeskommune 60 millioner kroner til økt satsing på kollektivtilbudet i Bodø, dette kommer i tillegg til infrastrukturtiltakene som bygges i regi av bypakken.

Handlingsplan for kollektiv