Du er her:

Historien

I 2005 innledet Bodø kommune, Fauske kommune og Statens vegvesen et samarbeid for å  koordinere prosesser i arbeidet med å utbedre og ombygge av vegen mellom Fauske og Bodø, kalt Vegpakke Salten. Vegpakken ble delt i to  faser, hvor man i første  fase  prioriterte strekningene fra Godøystraumen til Fauske. Vegpakke Salten fase I ble godkjent av Stortinget i 2007. Tverlandsbrua skulle komme i en senere fase, men ble prioritert fram.

Dette ble gjennomført i Vegpakke Salten:

  • Rv. 17 Tverlandet-Godøystraumen 2007–2009
  • Rv. 80 Mjøneskleiva 2009
  • Rv. 80 Røvik-Strømsnes 2008–2011
  • Rv. 80 gang/sykkelveg Stranda - Klungset 2011–2013
  • Rv. 80 Løding–Vikan, Tverlandsbrua 2011–2013

I 2010 ble partene enige om å etablere et nytt prosjekt for å samordne de mange prosesser innenfor samferdselsområdet i Bodø. Som følge av dette ble prosjektet Bypakke Bodø vedtatt av bystyret i juni 2010. 

  • Forslag til Bypakke Bodø ble vedtatt av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i juni 2011.
  • Regjeringen la fram sitt forslag til utbygging og finansiering i juni 2014.
  • Stortinget vedtok prosjektet i november 2014.
  • Utbyggingen av rv. 80 startet i februar 2015.