Du er her:

Fremdrift

Bypakken ble behandlet i Bodø bystyre og Nordland fylkeskommune i juni 2011. Stortinget vedtok prosjektet i november 2014.

Vi har allerede fått på plass en del av prosjektene, som kollektivtrasé i Gamle Riksvei, trafikksikkerhetstiltak rundt flere skoler, sykkeltrasé fra Hunstad til Stille Dal, en del nye bussholdeplasser og et nytt linjesystem. Vi har bygd om rv. 80 ved Hunstadsenteret, der det også er blitt undergang for myke trafikanter. Olav V gate er utvidet til fire felt mellom Bodøelv og Gamle Riksvei. Begge rundkjøringene er blitt større og vi har bygd undergang for myke trafikanter. Rv. 80 Jernbaneveien er oppgradert med sykkelveg med fortau, busslommer, ny rundkjøring og bredere veg.

Vegprosjektene i pakken startet i februar 2015. Riksveg 80 Hunstadmoen–Thallekrysset skal være ferdig i 2019, men Bypakke Bodø gjennomføres fram til ca. 2022.